artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na "Sporządzenie operatów szacunkowych w związku ze zbyciem nieruchomości lokalowych w latach 2021 - 2020"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na przeglądy pięcioletnie.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 74 w Rawie Maz.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 29 w Rawie Maz.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnego w Rawie Maz. przy ul. Południowej 27