Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 13:55

2. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w b...

Utworzony: 2021-10-11 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 10:19

3. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku m...

Utworzony: 2021-10-11 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 08:18

4. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w bud...

Utworzony: 2021-10-05 | Zmodyfikowany: 2021-10-05 09:41

5. Rok 2021

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

Utworzony: 2021-09-22 | Zmodyfikowany: 2021-09-22 14:12

6. Rok 2021

Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zab...

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-20 12:04

7. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się...

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 13:42

8. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku m...

Utworzony: 2021-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-08-19 08:13

9. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w budynku wielo...

Utworzony: 2021-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-08-19 08:09

10. Rok 2021

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (piony i ...

Utworzony: 2021-08-10 | Zmodyfikowany: 2021-08-10 10:49

11. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku p...

Utworzony: 2021-07-14 | Zmodyfikowany: 2021-07-14 12:56

12. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch wolnych lokali mieszkalnych w budynk...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 11:32

13. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10 J NIP 835-14-79-966, REGON 750724540 KRS 0000012236 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego NR KONTA: Bank Spółdzielczy Biała Rawska 54 9291 0001 0051 0831 2000 0010 Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7 - 15 Sekretariat - pokój nr 3, Tel. (046) 814 26 70 wew. 202, Fax. (046) 814 51 13 e-mail : sekretariat@rtbs.info Administr...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 09:06

14. Archiwum

w sprawie: wyboru oferty na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz...

Rawa Mazowiecka 2006-0908 OGŁOSZENIE w sprawie: wyboru oferty na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ew. 499/4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności” Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Rawie Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ew. 499/4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidar...

Utworzony: 2006-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 08:56

15. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Tomaszo...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 08:24

16. Rok 2021

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech wolnych lokali mieszkalnych w budyn...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 08:10

17. Archiwum

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku m...

Utworzony: 2021-03-25 | Zmodyfikowany: 2021-03-25 13:56

18. Archiwum

Zapytanie ofertowe na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rawie Maz.u...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 13:03

19. Archiwum

Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji wod.-kan. w budynku mieszkalnym w Rawi...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 13:00

20. Archiwum

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku biurowo-usług...

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 08:41