Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-10-13 13:55
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-13 13:55
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-13 13:54
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-13 13:52
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-13 13:51
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-13 13:49
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 10:20
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 09:33
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 09:19
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 09:13
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 09:13
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 09:10
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 08:19
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-12 07:36
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-11 14:19
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-11 14:04
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-11 14:04
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-11 14:02
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-11 14:01
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-05 09:41
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Zwolińskiego 1 m 30.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-05 09:08
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Zwolińskiego 1 m 30.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-10-05 09:06
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Zwolińskiego 1 m 30.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-22 14:14
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-22 14:12
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-20 12:05
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 3A dz. nr ew. 499/4.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-07 13:43
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. M.J.Piłsudskiego 10 oraz jednego przy ul. Słowackiego 23.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-07 13:42
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. M.J.Piłsudskiego 10 oraz jednego przy ul. Słowackiego 23.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-06 11:26
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 3A dz. nr ew. 499/4.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-06 11:24
Dział: Ogłoszenia Spółki » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 3A dz. nr ew. 499/4.
Wykonanie: Grażyna Grzechnik
Data: 2021-09-06 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Rok 2021
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 3A dz. nr ew. 499/4
Wykonanie: Grażyna Grzechnik