artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.

artykuł nr 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.

artykuł nr 3

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.

artykuł nr 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Zwolińskiego 1 m 30.

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.