artykuł nr 1

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Tomaszowska 10A, Słowackiego 29, Słowackiego 23, Zwolińskiego 1A, Zwolińskiego 1

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych.

artykuł nr 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10.

artykuł nr 5

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rawie Maz.