artykuł nr 1

Przetargi na bieżące utrzymanie zasobów zarządzanych przez Rawskie TBS Sp. z o.o.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego

artykuł nr 3

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego

artykuł nr 4

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A, etap II budynek B - wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,co.,gazową,elektryczną i telekomunikacyjną,zewnętrznymi: przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniem terenu,parkingi i dojazdy,na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntów161 i 162, obręb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.

artykuł nr 5

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. ?Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A, etap II budynek B - wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,co.,gazową,elektryczną i telekomunikacyjną,zewnętrznymi: przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniem terenu,parkingi i dojazdy,na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntów161 i 162, obręb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.