artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na: Roboty ogólnobudowlane związane z bieżącym utrzymaniem stanu technicznego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zarządzanych przez Rawskie TBS Sp. z o.o. w Rawie Maz.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych będących w administrowaniu Rawskiego TBS Sp. z o.o.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na malowanie elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rawie Maz. przy ul. Zwolińskiego 2B.

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

artykuł, nr 5

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10J.

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-08-21