artykuł nr 1

Zagospodarowanie III etapu Osiedla Tomaszowska obejmujące: - układ dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi i zajazdami- chodniki i zagospodarowanie terenów zieleni

artykuł nr 2

Przetarg na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego na osiedlu Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej realizowanego w ramach TBS.