artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rawie Maz.ul. Kilińskiego 3

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji wod.-kan. w budynku mieszkalnym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kilińskiego 3

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku biurowo-usługowym przy ul. Tomaszowska 10J

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tomaszowskiej 10A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.