artykuł nr 1

Rada Nadzorcza Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Wojciech Skoczek - przewodniczący Rady Nadzorczej

Bożena Sukiennik    - członek Rady Nadzorczej

Janusz Goński       - członek Rady Nadzorczej