artykuł nr 1

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10 J NIP 835-14-79-966, REGON 750724540
KRS 0000012236 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NR KONTA: Bank Spółdzielczy Biała Rawska 54 9291 0001 0051 0831 2000 0010
 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek  7 - 15
 

Sekretariat - pokój nr 3, Tel. (046) 814 26 70 wew. 202, Fax. (046) 814 51 13
e-mail : sekretariat@rtbs.info
Administracja – pokój nr 1
Tel. (046) 814 26 70 lub (046) 814 51 13 wew. 203 oraz 209
e-mail : administracja@rtbs.info
Księgowość - lokale mieszkalne – pokój nr 5
Tel. (046) 814 26 70 lub (046) 814 51 13 wew. 206
e-mail : ksiegowosc@rtbs.info
Księgowość finansowa – pokój nr 8
Tel. (046) 814 26 70 lub (046) 814 51 13 wew. 204
e-mail : finanse@rtbs.info
Dział Inwestycji i zamówień publicznych – pokój nr 7
Tel. (046) 814 26 70 lub (046) 814 51 13 wew. 208
e-mail : inwestycje@rtbs.info