artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Tomaszowska 10J 96-200 Rawa Mazowiecka tel. (046) 814-26-70 tel./fax (046) 814-51-13

NIP 835-14-79-966, REGON 750724540
KRS 0000012236 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NR KONTA: Bank Spółdzielczy Biała Rawska   54 9291 0001 0051 0831 2000 0010
 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek  7 - 15, środa 7 - 19

strona internetowa : www.rtbs.info