artykuł nr 1

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn : "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji do atmosfery. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w RawieMazowieckiej przy ul. Browarnej 6, dz. ew. nr 222/1,222/2"

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn : "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji do atmosfery. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Browarnej 6, dz. ew. nr 222/1,222/2"

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
Krzysztof Zychowicz
tel. (046) 814-51-13 w 207
faks (046) 814-51-13
mail - inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 15.00
lub
Grażyna Grzechnik
tel. (046) 814-26-70 w 208
faks. (046) 814-51-13
mail – inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 15.00

Szczegóły dotyczące wykonania w/w zadania zawarte w załącznikach umieszczonych poniżej. Załączniki zostały skompresowane darmowym programem 7-zip do formatu zip.

UWAGA !!!
W załącznikach zamieszczono zapytanie i odpowiedź odnośnie przetargu. Proszę pobrać plik w formacie PDF.
artykuł nr 2

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn : "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszeniaemisji do atmosfery. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego orazmodernizacja instalacji ogrzewczej, wody użytkowej i gazowejna dz. Nr ew. 103,102/1,102/2 w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Piłsudskiego 3"

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn : „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji do atmosfery. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz modernizacja instalacji ogrzewczej, wody użytkowej i gazowej na dz. Nr ew. 103,102/1,102/2 w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Piłsudskiego 3”

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest:

Krzysztof Zychowicz
tel. (046) 814-51-13 w 207
faks (046) 814-51-13
mail - inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 15.00
lub
Grażyna Grzechnik
tel. (046) 814-26-70 w 208
faks. (046) 814-51-13
mail – inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 15.00

Szczegóły dotyczące wykonania w/w zadania zawarte w załącznikach umieszczonych poniżej. Załączniki zostały skompresowane darmowym programem 7-zip do formatu zip.

UWAGA !!!
W załącznikach zamieszczono  odpowiedź na zapytanie nr 1 i 2 odnośnie przetargu. Proszę pobrać plik w formacie PDF.
artykuł nr 3

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn : "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej"

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn : „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej”

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
Krzysztof Zychowicz
tel. (046) 814-51-13 w 207
faks (046) 814-51-13
mail - inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 15.00
lub
Grażyna Grzechnik
tel. (046) 814-26-70 w 208
faks. (046) 814-51-13
mail – inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 15.00

Szczegóły dotyczące wykonania w/w zadania zawarte w załącznikach umieszczonych poniżej. Załączniki zostały skompresowane darmowym programem 7-zip do formatu zip.

UWAGA !!!
W załącznikach zamieszczono  odpowiedź na zapytanie odnośnie przetargu. Proszę pobrać plik w formacie PDF.